Resurser på internet - hemsidor

Hemsidor

Statens Medicin-etiska råd (SMER) www.smer.se
Här hittar ni SMER:s publikationer, seminarier och remissvar på aktuella etiska frågor. Du kan också prenumerera på deras nyhetsbrev.

Codex. https://www.codex.uu.se/ En sida där du hittar alla forskningsetiska koder som rör människor.

World Medical Association (WMA). Etisk manual för läkare och mycket annat material.

Svenska Läkarsällskapet (SLS). Matnyttigt om etik och här hittar ni också etiska riktlinjer och deras uttalanden om etiska viktiga frågor.

Prioriteringscentrum. Om den etiska plattformen

Prioriteringscentrum. Guide till den nationella modellen

British Medical Association (BMA). Många länkar, artiklar och riktlinjer. Matnyttig information om samtycke av barn.