Etik i vården under covid

Dygdetik, moral och covid. Dr E Pellegrino

Etiska val i en pandemi