ST-kurs i etik på distans

Vad är det för typ av kurs?

Kursens innehåll liknar den andra vi anordnar – med skillnaden att denna kurs genomförs på distans utan en avslutande träff.
Det innebär att du kan påbörja kursen när du önskar och har tid och möjlighet – och avsluta den när det passar ditt schema och övriga liv.

Kursens innehåll är utformad så att den uppfyller kraven för ST-kurs. Men den kan också fungera för dig som har en utländsk läkarutbildning och behöver komplettera din kompetens. Eller som fortbildning i etik.

Kursens övergripande mål är ge kunskap och färdigheter inom etik, etisk analys och relevant lagstiftning för hälso- och sjukvården och för den enskilde deltagarens specialitet.

Vilka mål uppfyller kursen enligt Socialstyrelsens krav?

Du har två alternativ:

1.Du kan välja att enbart följa de mål som avser A4 (HSLF 2021) och A2 (SOSFS 2015) De mål som då uppfylls är:

HSLF-FS 2021:8
STa4 ”Läkaren ska kunna analysera etiska problem med utgångspunkt i medicin-etiska principer”
SOSFS 2015:8
a2: Etik, mångfald och jämlikhet

2. Du kan välja att utöka din kunskap och färdigheter för att också uppfylla målen för:

HSLF-FS 2021:8
STc14/STc15 ”Läkaren ska uppvisa kunskap om lagar och andra författningar som är särskilt relevanta för specialiteten”
SOSFS 2015:8
a6: Lagar och andra föreskrifter samt hälso-och sjukvårdens organisation

c12/c13/c14: Tillämpa lagar och andra föreskrifter som gäller för specialiteten (gäller ej psykiatri och rättsmedicin)

Vad är kursens upplägg?

Upplägget är liknande. Efter anmälan gör vi en anpassad tidsplan som justeras efter behov. Kursmaterial för att inhämta grundläggande kunskaper inom etik finns att tillgå digitalt.

För att uppfylla målen behöver du identifiera två etiska dilemman/situationer. Dessa ska du sedan analysera utifrån ett medicin-etiskt perspektiv och ett juridiskt.

Tillsammans, via digitala träffar, bestämmer vi fall och frågeställningar du sedan arbetar vidare på i egen takt.

Du har kontinuerlig kontakt med kursledare.

 Intyg får du efter avslutad kurs, dvs när du har skriftligt redogjort för dina analyser och därmed uppvisar kunskap och de färdigheter som är i enlighet med målen.

 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss på info@etikutbildningar.se