Etisk teori - en översikt

De 4 principerna

Hur avgör man vad som är det rätta? Beauchamp och Childress utvecklade 4 principer som ska vara ett stöd för resonemang och dialog kring vad som är det rätta i en viss kontext: autonimi, inte skada, göra gott och rättvisa

Konsekvensetik

Hur avgör man vad som är det rätta? Konsekvensetiken anser att den rätta handlingen är den som har de bästa konsekvenserna - för alla parter

Pliktetik

Hur avgör man vad som är det rätta? Pliktetiker anser att den rätta handlingen är den som överenstämmer med en plikt

Dygdetik

Hur avgör man vad som är det rätta? En dygdetiker skulle säga att det är den handling som är i enlighet med den/de dygder du vill optimera i ditt liv

Har du några frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss då på info@etikutbildningar.se

Etik bloggen

Här kan du snart läsa om aktuella frågor, artiklar och bcker som släppa och vad som det pratas om, både nationellt och internationellt