Böcker om etik och medicinsk etik

Grundläggande teori

Beauchamp, T & Childress,J. Principles of Biomedical Ethics. Oxford University Press, 2019

Collste, G. Inledning till etiken. Studentlitteratur, 2019

Hermerén, G. Kunskapens Pris. Swedish Science Press & HSFR. På engelska The price of knowledge/In praise of knowledge), 1996

Sandman, L., Kjellström, S. Etikboken, etik för vårdande yrken. Studentlitteratur, 2018

Singer, P. Praktisk etik. Thales, 2016

Smajdor, S. Oxford Handbook of Medical Ethics and Law. OUP Oxford, 2022

Tomlinson, T. Methods in Medical Ethics. OUP USA, 2012

Tännsjö, T. Grundbok i normativ etik. Thales, 2022

Zwitter, M. Medical Ethics in Clinical Practice, Springer, 2019


Specifika teman

Arlebrink, J. Etiska aspekter på organdonation.Studentlitteratur AB, 2022

Beauchamp, T.L. Principles of Animal Research Ethics, OUP USA, 2020

Bischofberger E. red. Barnet i vården. Liber, 2004, s 113-135

Elvén, B. Etik i omsorgen: LSS, HVB, ungdomsvård, socialpsykiatri och äldrevård. Lågaffektiva förlaget, 2019

Helgesson, G & Kvist, T. Tandvårdens etik. Gothia Kompetens AB, 2021

Pedersen, R m fl. Etik i psykiatrisk vård.Studentlitteratur AB, 2020.

Sandman, L. Woods, S. (ed.). God palliativ vård – – etiska och filosofiska aspekter. Studentlitteratur, 2003

Silvferberg, G. Etikens dialog.Studentlitteratur AB, 2021

Silvferberg, G. Etikarbete i vårdens vardag. Appell förlag, 2022