Digitala resurser – videos

Digitala resurser om etisk teori - video

Dygdetik

Deontologiska teorier: Kant och pliktetik

Teleologiska teorier: konsekvensetik

En introduktion till Robert Nozicks rättighetsteori

En introduktion till John Rawls: A theory of Justice

Konsekvensetik i sjukvården

Introduktion till de 4 principerna

De 4 principerna och sjukvård

Pliktetik i sjukvården

Nudging i sjukvården

Dygdetik och professionalism i sjukvården

Samtycke och autonomi

Vill du se fler videos här?

Maila oss och tipsa om bra digitala resurser inom etik