Litteratur och resurser på Internet

Hemsidor

Statens Medicin-etiska råd (SMER) www.smer.se
Här hittar ni SMER:s publikationer, seminarier och remissvar på aktuella etiska frågor. Du kan också prenumerera på deras nyhetsbrev.

Codex. https://www.codex.uu.se/ En sida där du hittar alla forskningsetiska koder som rör människor.

World Medical Association (WMA). Etisk manual för läkare och mycket annat material.

Svenska Läkarsällskapet (SLS). Matnyttigt om etik och här hittar ni också etiska riktlinjer och deras uttalanden om etiska viktiga frågor.

Prioriteringscentrum. Om den etiska plattformen

Prioriteringscentrum. Guide till den nationella modellen

British Medical Association (BMA). Många länkar, artiklar och riktlinjer. Matnyttig information om samtycke av barn.

Grundläggande litteratur

Beauchamp, T & Childress,J. Principles of Biomedical Ethics. Oxford University Press, 2019

Collste, G. Inledning till etiken. Studentlitteratur, 2019

Hermerén, G. Kunskapens Pris. Swedish Science Press & HSFR. På engelska The price of knowledge/In praise of knowledge), 1996

Sandman, L., Kjellström, S. Etikboken, etik för vårdande yrken. Studentlitteratur, 2018

Singer, P. Praktisk etik. Thales, 2016

Smajdor, S. Oxford Handbook of Medical Ethics and Law. OUP Oxford, 2022

Tomlinson, T. Methods in Medical Ethics. OUP USA, 2012

Tännsjö, T. Grundbok i normativ etik. Thales, 2022

Zwitter, M. Medical Ethics in Clinical Practice, Springer, 2019

Specifika teman

Arlebrink, J. Etiska aspekter på organdonation.Studentlitteratur AB, 2022

Beauchamp, T.L. Principles of Animal Research Ethics, OUP USA, 2020

Helgesson, G & Kvist, T. Tandvårdens etik. Gothia Kompetens AB, 2021

Pedersen, R m fl. Etik i psykiatrisk vård. Studentlitteratur AB, 2020.

Sandman, L. Woods, S. (ed.). God palliativ vård – – etiska och filosofiska aspekter. Studentlitteratur, 2003

Silvferberg, G. Etikens dialog. Studentlitteratur AB, 2021

Silvferberg, G. Etikarbete i vårdens vardag. Appell förlag, 2022

Videos