Etikutbildningar.se

Här kan du läsa mer om vår ST-kurs Etik och lagstiftning. Du kan också läsa mer om vad etisk analys och vilka metoder som finns. Du hittar fakta om etiska teorier och principer - och vilka lagar och riktlinjer som finns som stöd för dig som läkare. Du hittar också tips på litteratur och bra länkar.
Saknar du något på hemsidan? Tipsa oss!

ST-kurs i Etik och lagstiftning

 
 
Är du ST-läkare och vill uppnå kursmål i etik och lagstiftning? Behöver du komplettera din utbildning? Eller går du BT och vill spetsa din kompetens i etik?

Då är den här kursen för dig. Etikutbildningar erbjuder, i samarbete med LIPUS (Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården), en ST-kurs i etik och lagstiftning. Den är i huvudsak digital och avslutas med en fysisk avslutningsdag. Du arbetar utifrån egna fall och analyserar etiska värden och principer, samt relevant lagstiftning.

Inlämning sker digitalt ca 2 veckor innan den gemensamma kursdagen 23 oktober, 2023. Anmäl dig redan nu. Antalet platser är begränsat.

 

Digital kurs

Kursen består av självständigt arbete i egen takt med tillgång till digitalt kursmaterial. Kursen avslutas med en gemensam dag av diskussioner och etisk analys i grupp.

Etiska analyser

Egna fall och situationer ligger till grund för kursen. Deltagarna gör en etisk analys utifrån etiska värden och principer.

Tillgång till möten via zoom

Deltagarna har tillgång till digitala möten var tredje vecka.

Vilka kursmål uppfylls enligt Socialstyrelsen?

HSLF-FS 2021:8:

a4 ”Läkaren ska kunna analysera etiska problem med utgångspunkt i medicin-etiska principer”
c15 ”Läkaren ska uppvisa kunskap om lagar och andra författningar som är särskilt relevanta för specialiteten”

SOSFS 2015:8

a2: Etik, mångfald och jämlikhet
a6: Lagar och andra föreskrifter samt hälso-och sjukvårdens organisation
c13/c14: tillämpa lagar och andra föreskrifter som gäller för specialiteten (ej psykiatri, rättsmedicin)

Hur hanterar man etiska problem?
Vilka olika sätt finns det att diskutera och analysera etiska frågor och dilemman i vården?
Läs mer
ST-kurs i etik och lagstiftning
Jobba i din egen takt med etiska fall.
Läs mer
Läs mer om etisk teori
Vilka etiska värden och principer är viktiga?
Läs mer
Föregående bild
Nästa bild

På Etikutbildningar.se kan du också läsa om

Etik i vården

Det finns många sätt att arbeta praktiskt med etik inom hälso- och sjukvården. Här går vi igenom både etik analys och etik under mer sociala former. Lär dig mer om skillnaden och vilka olika metoder som finns för etisk analys.

Lagar och riktlinjer

Här kan du läsa mer om den grundläggande lagstiftning som styr hälso- och sjukvården. Du hittar också olika former av riktlinjer, nationellt och internationella. Här finns också fakta om den etiska plattformen som ligger till grund för prioriteringar i vården.

Litteratur och länkar

Här kan du få tips på bra litteratur om medicinsk etik och grundläggande etisk teori. Det finns artiklar om de etiska teorier vi tar upp. Vi försöker också samla nyttiga länkar du kan ha nytta av.

Har du några frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss då på info@etikutbildningar.se

Etik bloggen

Här kan du snart läsa om aktuella frågor, artiklar och bcker som släppa och vad som det pratas om, både nationellt och internationellt

Vilka etiska frågor uppstod under covid epidemin och hur ska vi hantera konsekvenserna? Se SLS och Läkarförbundets Etikdag 2020.

Vad är ett etiskt förhållningssätt?
Se videon om Kerstin, akutläkare och förebild för många på US i Linköping