Etikutbildningar

Etikutbildningar logotyp

Etikutbildningar anordnar kurser i etik för läkare och vårdpersonal i hälso- och sjukvården. Vi anordnar också externa kurser för ST-läkare på plats.

På de här sidorna kan du läsa mer om ST-kursen och anmäla dig. Du kan också lära dig mer om kursmålen för ST . Vad innebär en ”analys med utgångspunkt i medicin-etiska principer”?
För dig som vill lära dig mer om klinisk etisk reflektion, dvs att strukturerat diskutera svåra etiska frågeställningar kopplat till reella patientfall – här hittar du mer fakta att fördjupa dig i.

Här hittar du också översikt över etiska teorier och prioriteringar i vården.
Välkommen!

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20240025).

Lipus has reviewed and approved this course. The complete course description is available at www.lipus.se (Lipus-no: 20240025)

Läs mer om hur etiken kan hjälpa oss att fatta genomtänkta beslut

1

Etiska teorier

Läs mer om olika äldre och nyare etiska teorier. Vilka är de 4 principerna och vad är deras betydelse i vården idag?

2

Etisk analys

Läs mer om hur man kan analysera etiska frågor i vården och vilka olika typer av etiska verktyg som finns. Vad är egentligen "en etisk frågeställning"?

3

Prioriteringar i vården

Läs mer om den grundläggande lagstiftning som styr hälso- och sjukvården, riktlinjer och den etiska plattformen för prioriteringar i vården.

Karolinska modellen (Aktörsmodellen)
7-stegsmodellen
Dilemma metoden för klinisk reflektion
Nijmegen modellen
Etisk kompass

ST-kurs

Externa kurser för ST-läkare

Vi har idag olika uppdrag hos huvudmän att genomföra ST-kurser i etik på plats. Upplägget kan se olika ut beroende på önskemål och behov.

Kontakta oss på info@etikutbildningar för att veta mer.

Workshop

I vården möter läkare etiska dilemman varje dag.

Att träna etisk analys är viktigt.

För läkaren, för patienten, för anhöriga, för hälso- och sjukvården – och för samhället