ST-kurs etik

ST-kurs i etik och lagstiftning

Vem passar kursen för?

Kursen är godkänd som ST-kurs av LIPUS. Kursen är också godkänd för läkare som gör BT och som komplettering för dig som har en utländsk läkarutbildning och behöver komplettera din kompetens.

Kursens övergripande mål är ge kunskap och färdigheter inom etik, etisk analys och relevant lagstiftning för hälso- och sjukvården och för den enskilde deltagarens specialitet.

Vilka mål uppfyller kursen enligt Socialstyrelsen?

De mål som uppfylls är:

HSLF-FS 2021:8
STa4 ”Läkaren ska kunna analysera etiska problem med utgångspunkt i medicin-etiska principer”
STc14/STc15 ”Läkaren ska uppvisa kunskap om lagar och andra författningar som är särskilt relevanta för specialiteten”

SOSFS 2015:8
a2: Etik, mångfald och jämlikhet
a6: Lagar och andra föreskrifter samt hälso-och sjukvårdens organisation
c12/c13/c14: Tillämpa lagar och andra föreskrifter som gäller för specialiteten (detta mål gäller ej psykiatri och rättsmedicin)

Vad är kursens upplägg?

Kursen består av två delar:
Den första delen består av en individuell del där du som deltagare läser in dig och arbetar sedan med uppgifter i din egen takt. Du kommer att bli ombedd att skriva ner två etiska situationer som du sedan ska analysera ur etiska och juridiska perspektiv. Den tid som denna del tar beror delvis på dina förkunskaper.

Allt teoretiskt material får du tillgång till genom en digital plattform (videoföreläsningar, föreläsningsbilder, artiklar, länkar etc). Under denna tid erbjuds du zoom-möten med jämna mellanrum (varannan vecka ) där du och dina kollegor kan ställa frågor och diskutera dina fall. Du ombes skicka in dina reflektioner innan den fysiska avslutande kursdagen.

Den andra delen av kursen är fysisk och vi samlas för redovisningar och diskussioner. Här får du lära av dina kollegor inom olika specialiteter och med olika erfarenheter och bakgrund. Kursledaren leder diskussionerna och fördjupar det etiska resonemanget. Schemat innehåller även en genomgång av praktisk etik och olika metoder för etisk analys (CMD), hur man konkret tar in lagstiftning och prioriteringar i den etiska analysen. Eftermiddagen ägnas åt färdighetsträning i etisk analys i grupp under ledning av kursledaren.

Max omfattning av inlämningsuppgifter: 2-3 sidor

Kan du ej närvara fysiskt så anger du det när du anmäler dig, dvs om du önskar göra kursen helt digitalt.

Kursmaterial

Kursmaterialet finns under fliken Kursmaterial. Det finns flera delar bestående av:
– grundläggande teori om etiska värden och principer
– Översikt över svensk lagstiftning inom hälso-och sjukvården
– etiska analysmetoder
– översikter över riktlinjer (t. ex 0-HLR)
– fakta om den etiska plattformen för prioriteringar i vården
– teori om särskilda etiska frågor, t.e x autonomi för barn och den åldrande patienten

Materialet består av videoföreläsningar, föreläsningsbilder, mallar och verktyg m m. Du får lösenord vid påbörjad kurs och kan därefter se, läsa och ladda ner materialet upp till 2 år efter avslutad kurs. Materialet uppdateras kontinuerligt.

Du får också tillgång till övriga deltagares fall och analyser (med beaktande av att inga sekretesskänsliga uppgifter ska finnas med). Digitala möten via zoom (frivilligt).

Intyg får du efter avslutad kurs i digital och fysisk form.

LIPUS

KUrsen är godkänd av LIPUS, Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården. Lipus är ledande i Sverige inom extern granskning av AT- och ST-utbildningar samt certifiering av kurser för läkare. Du kan läsa hela kursbeskrivningen på deras hemsida.

Preliminärt schema fysisk träff den 23 oktober, 2023

08.00 – 08.20Registrering och kaffe. Introduktion av deltagarna
08.30 – 08.45Introduktion och presentation av dagen.
08.45 – 09.15Lagstiftning och medicinsk etik. En översikt.
09.15 – 10.15Arbetsfika och presentation av fall
10.15 – 11.00Hur långt räcker lagen? Dilemman och gråzoner.
11.00 – 12.00Etisk analys – övergripande om kontext, metoder och nyttan
12.00 – 13.00Lunch
Egna förberedelser
13.00 – 14.30Etisk analys – grupparbeten och diskussion
14.30 – 15.00Etikcafé i teori och praktik
15.15 – 15.45Reflektion
15.45-16.30Avslutande diskussion
 

Kursen den 23 oktober, 2023 äger rum på Grand Hotell, Norrköping.

Har du förhinder, så kontakta kursledningen i god tid. Vill du läsa mer om Grand Hotell, gå in på deras hemsida.

Grand-Hotel-Norrkoping

Anmäl dig

Kursen har begränsat antal platser.