När och hur väljer man en etisk modell?

När man står inför en svårare etisk fråga så är det först ett par frågor man måste ställa sig:

– Vem äger frågan? Vem ska fatta beslutet?
– Finns det ett behov av att vi samlas för att diskutera hur vi ska göra?
– Hur mycket tid finns för att komma fram till ett optimalt beslut?

Om det är du/ni som äger frågan och ni bedömer att det är viktigt att det etiska problemet analyseras så att ni kan komma fram till det bästa svaret – då är etisk analys den bästa vägen att gå.

Det finns flera olika metoder att välja mellan

Det finns många olika modeller sett ur ett europeiskt perspektiv och modellerna liknar varandra. En del metoder tar 1-2 timmar, en del längre tid. Det finns också ”kortversioner” som man kan använda själv. Sedan finns det nog lika många personliga ”adapteringar”.

Om det finns flera, vilken metod ska man då välja?
På det finns inget bra svar. Det beror snarare på hur mycket tid som kan ansättas, vilken grupp man kallar ihop och vad dina/era erfarenheter är av etisk diskussion.

Måste jag välja en viss metod – kan jag inte bara göra en egen analys?
Jo, det fungerar alldeles utmärkt. Vi ger ett förslag här.

Om jag skulle vilja testa en metod och sedan anpassa så att den passar oss?
Ja, det går bra. Det viktigaste är kanske att ni funderar på vad det är som inte fungerar och vad ni saknar. Metoderna har också olika etisk ansats. Läs vidare här på hemsidan vad som utmärker de olika modellerna.

Ska vår etiska analys/diskussion dokumenteras på något sätt?
Det finns flera skäl till att det är bra att dokumentera att det har ägt rum. Det talar om att ni tar frågan på högsta allvar och har tagit er tid att samlas. Det talar också om att ni har kommit fram till ett gemensamt beslut (det optimala). Ställs man återigen inför en likartad fråga (samma patient eller en annan situation) så kan man gå tillbaka och läsa hur reflektionerna gick.