Etiska teorier

På följande sidor kan man läsa om olika etiska teorier som har utvecklats under historien. Se det som en översikt – och inte som en uttömmande beskrivning.

I klinisk etisk teori används sällan teorierna som begrepp – men de värden och principer som de har gett upphov till är däremot centrala. Autonomi, mål och inte medel, samt goda konsekvenser är bara några exempel.

Vi hoppas att texterna gör dig nyfiken och att du känner att du vill lära dig mer.