Etikutbildningar

Etikutbildningar logotyp

Etikutbildningar har anordnat kurser i etik för ST-läkare och vårdpersonal sedan 2014. Vi håller kurser på plats, på distans och med digitala verktyg.

På vår hemsida kan du läsa mer om ST-kurserna och anmäla dig. Du kan också lära dig mer om kursmålen för ST . Vad innebär egentligen en ”analys med utgångspunkt i medicin-etiska principer”?
För dig som vill lära dig mer om klinisk etisk reflektion, dvs att strukturerat diskutera svåra etiska frågeställningar kopplat till reella patientfall – här hittar du mer fakta att fördjupa dig i.

Här hittar du också översikt över etiska teorier och hur man ska tänka kring prioriteringar i vården.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20240025).

Lipus has reviewed and approved this course. The complete course description is available at www.lipus.se (Lipus-no: 20240025)

Läs mer om

1

Etiska teorier

Läs mer om olika äldre och nyare etiska teorier. Vilka är de 4 principerna och vad är deras betydelse i vården idag?

2

Etisk analys

Läs mer om hur man kan analysera etiska frågor i vården och vilka olika typer av etiska verktyg som finns. Vad är egentligen "en etisk frågeställning"?

3

Prioriteringar i vården

Läs mer om den grundläggande lagstiftning som styr hälso- och sjukvården, riktlinjer och den etiska plattformen för prioriteringar i vården.

Webbadress: www.etikutbildningar.se
Mail: info@etikutbildningar.se
Moms-reg nr: 5591116-8579