Etikutbildningar

Etiska riktlinjer och koder:

Internationella:

Tokyo deklarationen. Guidelines for Physicians to Prevent Torture.
Geneva deklarationen. Ibland kallad den ”moderna Hippokrates eden för läkare”.
WMA. International Code of Medical Ethics. Riktlinjer för medicinsk etik.
Helsingforsdeklarationen. Riktlinjer för human forskning riktd till läkare. Senaste versionen är från 2013.

Svenska:
Etiska riktlinjer om 0-HLR Riktlinjer vid HLR

Svenska läkarsällskapets uttalanden och riktlinjer:
Om omskärelse, 2010 Om omskärelse
Om samvetsklausul, 2014 Om samvetsklausul
Om oskuldskontroll, 2016 Om oskuldskontroller
Om sociala medier, 2016 Om socialamedier
Om patienters medverkan i klinisk undervisning, 2016 Om kliniskundervisning
Om livsuppehållande behandling, 2018 Om livs.behandling
Om ”vett på nätet”, 2018 Om rätt vett på nätet

Läs mer:
Läkartidningen om de nya riktlinjerna om 0-HLR. 2014.
Läkartidningen om 0-HLR. 0-HLR
Läkartidningen om den dåliga följsamheten vad gäller 0-HLR. 2021